Białowieża – Miejsce Mocy, Puszcza Białowieska, Carska i żubry.

Posted on

Puszcza Białowieska to nasz narodowy skarb, który powinniśmy nieustannie chronić. Utworzony w tym miejscu Białowieski Park Narodowy jest najstarszym i najbardziej chronionym parkiem narodowym w Polsce. Spacerując po puszczy możemy przenieść się w czasie i zrozumieć jak wyglądał las przed pojawieniem się człowieka. Puszcza Białowieska, to bardzo dziewiczy las o obszarze 150 tys. ha położony po obydwu stronach granicy Polski i Białorusi. Udało jej się zachować swój naturalny charakter dzięki stałej ochronie jako terenu polowań królewskich oraz Carskich. Puszcza była ulubionym miejscem polowań wielu królów Polski, m.in.: Władysława Jagiełły, Zygmunta Starego, Stefana Batory, Zygmunta III Wazy. Dzięki temu w Puszczy zakazano wypasu bydła, tworzenia nowych koloni, palenia ognia i ścinania żywych drzew. Zwiększono również kompetencje służb leśnych walczących z kłusownictwem. Dzisiejszy obraz Puszczy to efekt ponad 600 letniej ścisłej ochrony. Jest to prawdziwy raj dla wszystkich jej mieszkańców, którzy żyją w ciszy i spokoju bez ingerencji człowieka. W Puszczy Białowieskiej występuje 60 gatunków ssaków oraz około 32. gatunków ryb. Panują tutaj także idealne warunki dla świata grzybów, których liczebność ocenia się na około 5 tys. gatunków! Nikogo nie zdziwi więc fakt, że Białowieski Park Narodowy został wpisany na listę UNESCO. Za geograficzny środek puszczy uznaje się Białowieżę.